<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets

Nieuws oktober 2018

Zondag 7 oktober: D'n Aftrap: Mexicaanse dag!

Met een kater van de Dorpskwis plakken we er nog een feestje achteraan want de datum staat vast! Op zondag 7 oktober vieren we feest in de kantine met als thema Mexicaanse dag. Op deze dag spelen Lierop 5, Lierop 4, Lierop 2 èn Lierop 1 een thuiswedstrijd, dus kom allemaal gezellig een kijkje nemen in de kantine!

 
 

 

Lees verder
Lees minder
Voetballen zonder scheidsrechter, daar is geen bal aan!
 
SV Lierop is blij met alle verenigingsscheidsrechters die elk weekend weer de wedstrijden op ons sportpark leiden. Want zonder deze spelleiders kunnen we geen wedstrijden spelen en is er geen bal aan. We willen dan ook graag over meer van deze scheidsrechters beschikken, zodat we in de toekomst ook onze wedstrijden kunnen blijven spelen. We willen dat verenigingsscheidsrechters zich prettig en gewaardeerd voelen en goede faciliteiten ter beschikking hebben.
En wat te denken van onze jeugd? Voor degene die willen, gaan we een podium bieden om zich te ontwikkelen. Zodat zij door kunnen stromen naar de senioren of de KNVB. Zie als voorbeeld Ralf van Vlokhoven die nu assistent-scheidsrechter is in de Keuken Kampioen divisie.
 
Hiervoor hebben we een arbitrageplan opgesteld en een arbitragecommissie in het leven geroepen. Het arbitrageplan vind je onder 'Clubinfo' --> Beleid --> Arbitrageplan (of klik hier). Kijk er eens in en vraag jezelf eens af of het iets voor jou is.
De arbitragecommissie bestaat uit Frans Sijbers, Marco Hooglugt, Paul Sanders, Dirk van Vlokhoven (vanuit het hoofdbestuur) en Toon v.d. Biggelaar (vanuit de jeugdcommissie). Mocht je interesse hebben om scheidsrechter te gaan worden of hierover met ze van gedachten willen wisselen. Klop gerust bij ze aan en drink een kop koffie (of thee) om hierover eens van gedachten te wisselen.
 
Wij wensen de commissie heel veel succes!
 
Bestuur SV Lierop
Lees verder
Lees minder
Week van de scheidsrechter

Ook SV Lierop staat stil bij de week van de scheidsrechter. In deze week worden alle scheidsrechters in Lierop namelijk extra bedankt voor het leiden van de wedstrijden, want je weet het: Voetballen zonder scheidsrechter, daar is geen bal aan!

 
 
Lees verder
Lees minder
Uitnodiging ALV donderdag 1 november

Lierop,  oktober 2018
Aan de leden van Sportvereniging Lierop,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal worden gehouden op donderdag 1 november 2018 a.s. aanvang 21.00 uur, in de kantine van Sportpark de Renkant.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling aantal bestuursleden
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering van 26 oktober 2017. De notulen liggen ter inzage op het secretariaat en in de bestuurskamer
4. Jaarverslag 2017/ 2018
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
Zitting in de kascommissie hebben Frank van den Einden, Thijs van den Boomen en Bart Sijbers. Frank van den Einden is aftredend en niet herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich voor of tijdens de vergadering melden bij het bestuur.
7. Presentatie balans
8. Instemmen met afrekening 2017 / 2018
9. Instemmen met de begroting voor 2018 / 2019


PAUZE

10. Investeringsplan
11. Bestuursverkiezingen
Rooster van aftreden:
Aftredend en herkiesbaar: Dirk van Vlokhoven en Roel Leenen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Bert van Lieshout.
Het bestuur stelt voor Ralf van de Laar te benoemen als penningmeester. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 25 oktober 2018 melden bij het bestuur.
12. Voorstellen leden
Leden kunnen tot 25 oktober 2018 schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Het bestuur vertrouwt erop alle leden op deze vergadering te mogen begroeten. Bij verhindering gelieve af te melden bij het secretariaat: e-mail: secretaris@svlierop.nl / tel. 06-42683091

Namens het bestuur,
de Secretaris,

 

Lees verder
Lees minder
Herhaalde oproep - SV Lierop zoekt nieuwe kantinebeheerder(s)( M/V)

Onze kantinebeheerder heeft aangeven dat hij het beheer van de kantine af wil gaan bouwen. Dit seizoen willen wij een rustige overdracht gaan organiseren van onze huidige kantinebeheerder naar een nieuwe invulling hiervan. Met als doel dat de nieuwe invulling volledig zelfstandig draait vanaf seizoen 2019/2020. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kantinebeheerder(s).

Eén of meerdere kantinebeheerders is dus ook zeker mogelijk. Wij staan open voor diverse wijzen van invulling. Het betreft namelijk verschillende diensten gedurende de week en deze zijn eventueel flexibel in te vullen. De diensten betreffen de dienst op donderdagavond en op de zaterdag en zondag overdag (zo zou de dienst op zaterdag bijvoorbeeld iets kunnen zijn voor jongeren vanaf 18 jaar). Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog activiteiten zoals bijvoorbeeld diverse toernooien of clubactiviteiten.

Wij zijn op zoek naar sportliefhebbers (met een S.V. Lierop hart) met goede sociale vaardigheden (zeker ook naar de jeugd), die zaken in en rond de kantine goed kunnen organiseren en zelfstandig kunnen werken. Daarnaast ben je minimaal in het bezit van een diploma sociale hygiëne (diploma vakbekwaamheid horeca is een pré) of bereid om deze te gaan halen.

Heb je interesse? Of wil je meer weten?

Bel of mail met onze voorzitter Arjan Heijblom (06 – 57 349 347 of voorzitter@svlierop.nl).

 

Bestuur S.V. Lierop

 

Lees verder
Lees minder
Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement